Kálvin emlékévek 2009-2014
Kálvin János: A KERESZTYÉN VALLÁS RENDSZERE I–II.
Kálvin János: A KERESZTYÉN VALLÁS RENDSZERE I–II.

2009.03.10., 21:14

Az 1559-es „nagy” Institutio két kötetben, a Református Egyházi Könyvtár 1909-ben megjelent köteteinek változatlan utánnyomásában.
Kálvin Jánosra emlékezik a Magyar Posta is Kálvin Jánosra emlékezik a Magyar Posta is

2009.05.28., 21:14

Kálvin János születésének 500. évfordulójára a Magyar Posta emlékbélyeget bocsátott ki május 22-én Debrecenben.
Fazakas Sándor (szerk.), KÁLVIN IDŐSZERŰSÉGE
Fazakas Sándor (szerk.), KÁLVIN IDŐSZERŰSÉGE

2009.03.11., 20:41

Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról
Gánóczy Sándor–Stefan Scheld: KÁLVIN HERMENEUTIKÁJA
Gánóczy Sándor–Stefan Scheld: KÁLVIN HERMENEUTIKÁJA

2009.03.10., 22:41

Szellemtörténeti feltételek és alapvonalak.
AZ ÚR A SIONON LAKIK! 
AZ ÚR A SIONON LAKIK!

2009.03.10., 21:36

Kálvin János magyarázata Jóel próféta könyvéhez. A sorozat köteteit fordította, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta: Dr. Tóth Kálmán
AZ URAT KERESSÉTEK, AKKOR ÉLNI FOGTOK! AZ URAT KERESSÉTEK, AKKOR ÉLNI FOGTOK!

2009.03.10., 21:44

Kálvin János magyarázata Ámosz próféta könyvéhez
LÉGY ALÁZATOS ISTENEDDEL SZEMBEN! LÉGY ALÁZATOS ISTENEDDEL SZEMBEN!

2009.03.10., 21:51

Kálvin János magyarázata Mikeás próféta könyvéhez.
AZ ÚRTÓL JÖN A SZABADULÁS! AZ ÚRTÓL JÖN A SZABADULÁS!

2009.03.10., 22:14

Kálvin János magyarázata Abdiás és Jónás próféta könyvéhez.
EVANGÉLIUMI KÁLVINIZMUS EVANGÉLIUMI KÁLVINIZMUS

2009.03.10., 22:18

„Az evangéliumi kálvinizmus füzetei” sorozat rövidített, szerkesztett és kiegészített kiadása egy kötetben.
Eberhard Busch: ISTENISMERET ÉS EMBERSÉG
Eberhard Busch: ISTENISMERET ÉS EMBERSÉG

2009.03.10., 22:37

Betekintés Kálvin teológiájába.
Eberhard Gresch: A HUGENOTTÁK TÖRTÉNETE, HITE ÉS HATÁSA
Eberhard Gresch: A HUGENOTTÁK TÖRTÉNETE, HITE ÉS HATÁSA

2009.03.10., 20:44

A reformáció története Franciaországban.
Willem Van’t Spijker: KÁLVIN ÉLETE ÉS TEOLÓGIÁJA Willem Van’t Spijker: KÁLVIN ÉLETE ÉS TEOLÓGIÁJA

2009.03.10., 22:51

Az életmű holisztikus feldolgozása.
Lukas Vischer: A VILÁGOT ÁTFOGÓ REFORMÁTUS CSALÁD
Lukas Vischer: A VILÁGOT ÁTFOGÓ REFORMÁTUS CSALÁD

2009.03.10., 21:29

Kézikönyv a reformátusokhoz.
Theodor Béza: KÁLVIN JÁNOS ÉLETE
Theodor Béza: KÁLVIN JÁNOS ÉLETE

2009.03.11., 21:04

Kálvin legbizalmasabb hívének, legközelebbi munkatársának vallomása a reformátorról.
Lukas Vischer: KÁLVIN ÖRÖKSÉGE ÉS A REFORMÁTUS EGYHÁZAK JELENKORI SZAKADÁSAI
Lukas Vischer: KÁLVIN ÖRÖKSÉGE ÉS A REFORMÁTUS EGYHÁZAK JELENKORI SZAKADÁSAI

2009.03.11., 21:09

A református egyházak egységének programja.
Wilhelm Niesel: KÁLVIN TEOLÓGIÁJA Wilhelm Niesel: KÁLVIN TEOLÓGIÁJA

2009.03.11., 21:27

Alapmű!
Eberhard Bush: REFORMÁTUS
Eberhard Bush: REFORMÁTUS

2009.03.11., 21:37

Egy felekezet arculata
Dr. Bolyki János (szerk.): VÁLOGATÁS KÁLVIN JÁNOS MŰVEIBŐL Dr. Bolyki János (szerk.): VÁLOGATÁS KÁLVIN JÁNOS MŰVEIBŐL

2009.03.11., 21:48

A kötet válogatás Kálvin életművéből, gazdag teológiai munkásságából.
Ulrich Gäbler: HULDRYCH ZWINGLI Ulrich Gäbler: HULDRYCH ZWINGLI

2009.03.11., 22:00

Bevezetés életébe és munkásságába
Kálvin János: TANÍTÁS A KERESZTYÉN VALLÁSRA
Kálvin János: TANÍTÁS A KERESZTYÉN VALLÁSRA

2009.03.12., 21:05

A kötet Kálvin főművének az 1559-es ún. nagy Institutiónak rövidített formája.
Kálvin és a zsoltárok Kálvin és a zsoltárok

2009.03.31., 21:50

Miért és hogyan énekeljük a zsoltárokat?Mit kell tudunk a református gyülekezeti éneklést meghatározó genfi zsoltárok keletkezéséről?Mit gondoljunk Kálvin orgonához és egyházi zenéhez való viszonyáról?Mi a hiteles kálvini istentisztelet és mit jelent ez nekünk, magyar reformátusoknak ma?
A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

2009.03.10., 15:39

Azaz a gyermekeknek Krisztus tudományában való oktatására szolgáló formula

Rendezvények

Hírlevél


Képgaléra