Kálvin emlékévek 2009-2014

Kálvin Emlékhangverseny a MÜPA-ban

2009.10.15., 12:07

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

2009. november 9-én a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében megtartandó ünnepi hangversenyen három kortárs magyar református zeneszerzőt bemutatójára került sor.
Az ünnepi hangverseny a magyarországi Kálvin-ünnepségek 2009. évi záróakkordját
jelentette. A Kálvin Emlékbizottság három kortárs magyar református
zeneszerzőt kért fel ünnepi kórusmű írására, melyből kettő ezen a koncerten
hangzott fel ősbemutatóként.

A hangversenyt nyitó mű, Draskóczy László „Cor meum” című kompozíciója
kapcsolódik legszorosabban az ünnepelt reformátor személyéhez, hiszen épp
Kálvin életét átható két fontos jelmondatra épül. „Szívemet égő áldozatul hozom
az Úrnak”- „Egyedül Istené a dicsőség”.

A másik ősbemutató Vajda János „Adj már csendességet” című műve volt, amely Balassi Bálint versét megzenésítve a Kálvin-korabeli magyar reformáció idejébe
kalauzolt el bennünket. A kompozíció bensőségességét, imádságos karakterét
a Keresztelő Jánostól származó, később úrvacsorai könyörgéssé vált
mondat - Istennek Báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmazz nékünk.- mélyíti el.
Gárdonyi Zsolt magyarországi bemutatóként elhangzó műve a Kálvin János
személyével szorosan összefüggő genfi psalterium 8. zsoltárát dolgozta fel
orgonakíséretes vegyeskari kompozíciójában.

A koncert második felét orgona-improvizáció nyitotta, majd a 20. századi magyar
protestáns egyházzene kimagasló egyénisége Gárdonyi Zoltán két
kompozíciója hangzott fel. A tékozló fiú kisoratórium tömör, színes zenei
nyelven fogalmazta meg a jól ismert krisztusi példázatot és annak tanulságait.
A 45. zsoltár szövegére készült Dicsérő ének zengő igehirdetésként zárta az
ünnepi hangversenyt annak alapgondolatával: „Hadd hirdessem a te nevedet
nemzedékről nemzedékre…”Rendezvények

Hírlevél


Képgaléra