Kálvin emlékévek 2009-2014

Kálvin és a zsoltárok

2009.03.31., 21:50

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Miért és hogyan énekeljük a zsoltárokat?Mit kell tudunk a református gyülekezeti éneklést meghatározó genfi zsoltárok keletkezéséről?Mit gondoljunk Kálvin orgonához és egyházi zenéhez való viszonyáról?Mi a hiteles kálvini istentisztelet és mit jelent ez nekünk, magyar reformátusoknak ma?
A Zsoltárok kottában és hangfelvételen – a Kálvin Bizottság ajánlásával

Az utóbbi években megnőtt az érdeklődés a zsoltárok iránt. Többen is felfedezték: annak ellenére, hogy az énekeskönyvben jelentős helyet foglalnak el a zsoltárok, az istentiszteleti gyakorlatban csak egy töredékük él. A teljes zsoltárkönyv felfedezése még várat magára, de a DC Himnológiai és Egyházzenei Szekciója kezdeményezésére néhány éve megjelent a Psalterium Ungaricum legújabb – az összes verset tartalmazó, kottás – kiadása, sőt a régóta várt négyszólamú feldolgozások gyűjteménye is Claude Goudimel Zsoltárok 1565 címmel.

Az előbbi kötet a Genfben 1562-ben megjelent, legelső teljes zsoltárkönyv dallamait közli a genfi kántor – Louis Bourgeois útmutatása szerint Szenci Molnár Albert először 1607-ben megjelent fordításával. A 150 zsoltár nemcsak a genfi énekeskönyvben is kezdettől szereplő Tízparancsolat-énekkel és Simeon énekével egészül ki, hanem Szenci zsoltárdallamokra írt 14 énekét is megtaláljuk (ezek az ún. zsoltárfüggelék énekei), utolsóul a 36/68. zsoltár dallamára készített, Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló 22 strófás históriával. A könyv függelékében található a genfi egyház zsoltáréneklési rendje, melyből megtudjuk, hogy a zsoltárokat folyamatosan énekelve és a hosszabbakat szakaszokra bontva a heti 3 istentisztelet alkalmával 25 hetenként a teljes zsoltárkönyvet végigénekelték. Bőséges és alapos felvilágosítást kapunk végül a szöveg és a dallam közreadásának szempontjairól, melyet irodalomjegyzék, szó- és fogalommagyarázat, valamint a bibliai nevek magyarázata egészít ki.
A másodikként említett „kóruskönyv” a zsoltárdallamokat abban a négyszólamú összhangosított formában közli, amelyet a genfi dallamok legismertebb feldolgozója 1565-ben adott közre. Maróthi György 18. századi kiadása óta a többszólamú zsoltárkönyv magyar nyelven nem jelent meg. Utóbbi gyűjtemény szólóének formájában, a korabeli harmonizáláson alapuló zenei kísérettel hallható a Salgótarjáni Egyházzenei Stúdió kiadásában készült DVD lemezen, szintén az énekeskönyvben található valamennyi versszakkal.

Mindazoknak elengedhetetlen e kiadványok használata, akik a gyülekezeti énekek tanításával foglalkoznak, a gyülekezet énekét kísérik, vagy a többszólamú zsoltárokat kórusban vagy társas éneklés formájában használni, tanítani szeretnék A Psalterium Ungaricumot minden zsoltárt olvasó és éneklő gyülekezeti tagnak ajánljuk,mindazoknak akik a magyar irodalom e kiemelkedő kincsét teljes egészében szeretnék megismerni.
Megrendelem a DVD-t!

Rendezvények

Hírlevél


Képgaléra