Kálvin emlékévek 2009-2014

Fazakas Sándor (szerk.), KÁLVIN IDŐSZERŰSÉGE

2009.03.11., 20:41

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról
B/5 méret; 416 oldal; egészpapír kötés; 3800 Ft

A Kálvinnal való foglalkozás két véglet között ingadozik: egyfelől tiszteletet parancsol az a magasan kvalifikált, elismerésre méltó és nélkülözhetetlen eredményeket felmutató Kálvin-kutatás, amely e kimeríthetetlen szellemi örökség egyre mélyebb összefüggéseit tárja fel, de amelynek megértése és értékelése teológiai, kortörténeti és filológiai előismereteket feltételez. Másfelől viszont döbbenetet kelt az a fajta tudatlanság és sztereotípiákra szorítkozó megítélés, amely Kálvin gondolatainak és műveinek különösebb ismerete nélkül hivatkozik a reformátorra – egyházon belül és egyházon kívül egyaránt!
E hiátus betöltésére és a hiteles Kálvin-kép körvonalazására, illetve a Kálvin-hatások bemutatására vállalkozik e tanulmánykötet, amikor a kálvini teológia főbb összefüggéseinek feltárása és időszerűségének bemutatása mellett magyarországi fogadtatását, hatástörténetét, valamint a magyar kultúrára, a társadalmi viszonyok alakulására és a közéletre gyakorolt hatását kívánja bemutatni – természetesen a teljesség igénye nélkül, teológusok és nem teológusok számára egyaránt. (Részlet az Előszóból)

A kötet szerzői: Bogárdi Szabó István, Buzogány Dezső, Fazakas Sándor, Fekete Károly, Fekete Csaba, Győri János, Hörcsik Richárd, Márkus Mihály, Ősz Sándor Előd, Peres Imre, Szabó András, Szathmáry Béla, Szűcs Ferenc, Tőkéczki László.

A kiadvány a Magyarországi Református Egyház által létrehozott Kálvin János Emlékbizottság könyvkiadói programja keretében jelent meg.Megvásárolom Jöjjön el a tanulmánykötet bemutatójára!

Rendezvények

Hírlevél


Képgaléra