Kálvin emlékévek 2009-2014

„Kálvin János 500 éve” emlékkiállítás

2009.03.02., 09:02

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Tekintse meg a "Kálvin 500 éve" kiállítást Debrecenben, a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtárban!
Magyarországi Református Egyház Zsinata 2006-ban hozott határozatával a 2009. évet Kálvin János Emlékévnek nyilvánította és a 2009-2014 közötti aktívabb Kálvin-kutatás előkészítésére létrehozta a Kálvin János Emlékbizottságot. A Bizottság a kiállítás létrehozásával a 21. század magyar emberéhez szeretné közel hozni azt az értékvilágot, amelyet a reformátor és a tanítása szerinti Krisztus-követők 500 éven keresztül adtak e világnak.

A „Kálvin János 500 éve”cím magába foglalja a francia származású genfi reformátor életművének az európai és a magyar kultúrára gyakorolt megtermékenyítő hatását és az évszázadokon át fennmaradt tárgyi emlékek sokaságát. A kiállítás tudatos választás eredményeként a kálvini reformáció megkerülhetetlen központjába, Debrecenbe került megrendezésre, ahol 1567-ben a reformáció magyarországi kálvini ága elfogadta a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást, amelyek Kálvin János szellemében fogantak.

A Debreceni Református Kollégium a 16. század közepétől szorosan kötődik a helvét reformációhoz. A Kollégiumi Nagykönyvtár a kiállítás számára méltó helyszínt biztosít 500 év tárgyi emlékeinek bemutatására, amelyek az egyháztörténeti muzeológiai szempontjai szerint történeti forrásértékük szerint kerültek kiválasztásra.

A kiállítás 2009. október 31-ig tekinthető meg.

A megnyitó ünnepség keretén belül kerül bemutatásra a Kálvin időszerűsége, Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról című tanulmánykötet is.Töltse le a kiállítás plakátját! Kálvin időszerűsége, könyvajánló

Rendezvények

Hírlevél


Képgaléra